Digitális Református Énekeskönyv

285. Hálaadásunkban rólad emlékezünk

D_285_hálaadásunkban.jpg

Az ének szövege

 1. Hálaadásunkban rólad emlékezünk,
  Kegyelmes Istenünk, tégedet tisztelünk
  Te nagy jóvoltodért, és felmagasztalunk,
  Haszontalan szolgák, mert ezzel tartozunk.
 2. Hajtsd le füleidet, értsd meg kérésünket,
  Mi édes Istenünk, ne nézd bűneinket;
  Tiszta szívből kérünk, mi könyörgésünket
  Vedd hozzád, Úr Isten, esedezésünket.
 3. Gerjeszd fel igédnek szerelmét lelkünkben,
  Szentlélek Istennek szentségét szívünkben;
  Adj igaz értelmet bőséggel elménkben,
  Téged szolgálhassunk e földön éltünkben.
 4. Tanúságra erőt csak tetőled kérünk,
  Hogy szent Istenséged dicsértessék tőlünk:
  Ha először a te országod keressük,
  Semmiben nem lészen fogyatkozás nékünk.
 5. Azért gyorsaságot elkezdett dolgunkban,
  Végig megmaradást mi hivatalunkban,
  Szorgalmatosságot s hűséget tisztünkben,
  Egymás-szeretetet plántálj életünkben.
 6. Engedd meg ezeket, Szent Atyánk, Krisztusért,
  Mi Üdvözítőnkért, kegyes táplálónkért,
  Ki egy hatalomban Szentlélek Istennel
  Élsz és uralkodol mindörökké, Ámen.

szöveg: Sztárai M., Debrecen, 1560 | dallam: Kolozsvár, 1556 (Semmit ne bánkódjál)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés