Digitális Református Énekeskönyv

283. Áldott az Úr Isten örökké a mennyben

D_283_áldott.jpg

Az ének szövege

 1. Áldott az Úr Isten örökké a mennyben,
  Ki minket vezérelt ő dicséretében,
  Meghallgatott minket mi könyörgésünkben,
  Neve dicsértessék örökké mennyekben!
 2. Erőnk fogyatkozván mi természetünkben,
  Minden csak romlandó mi emberségünkben,
  A nagy ellenségtől való rettegésben
  Csak tetőled várunk oltalmat éltünkben.
 3. Vezess, Uram, minket, a te kegyelmedben,
  És igazgass minket a mi életünkben,
  Életünknek rendje legyen szent igédben,
  Hogy ne tévelyegjünk sűrű sötétségben.
 4. Dicsértessél, Uram, irgalmasságodért,
  Aki minket kedvelsz a te szent Fiadért,
  Dicsőség tenéked Atyai voltodért,
  A te Szentlelkednek vigasztalásáért.

szöveg: Komjáti, 1574 | dallam: Kolozsvár, 1556 (Semmit ne bánkódjál)

Huszár Gál 1574-es énekeskönyvének második része "Prédikáció után való isteni dicséretek" cím alatt ezzel az énekkel kezdődik. Ennek alapján került most új énekeskönyvünk Záróénekek fejezetébe.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés