Digitális Református Énekeskönyv

281. Mondjatok dicséretet

D_281_mondjatok.jpg

Az ének szövege

 1. Mondjatok dicséretet, / Keresztyének, az Úr Istennek,
  Szentséges tiszteletet / Adjatok ő nevének.
 2. Örvendjetek őneki / Igaz isteni buzgóságban,
  Mert köztetek lakozik / Az Anyaszentegyházban.
 3. És ő megelégíti / Lelketeket lelki kenyérrel;
  Biztat ő igéjével / Édes ígéretivel.
 4. Szent, Uram, a te neved, / Szent vagy te a magas mennyekben,
  Szent vagy és rettenetes / Minden nemzetségekben.
 5. Tégedet illet, Uram, / Mi tiszteletünk, hál’adásunk,
  A mi gyülekezetünk, / Ünnepet szentelésünk.
 6. Hála légyen tenéked, / Hogy megjelentéd te magadat,
  Hogy megértettük, Uram, / A te akaratodat.
 7. Dicséret és dicsőség / Légyen tenéked magasságban,
  Dicséret és tisztesség / Az Anyaszentegyházban.

szöveg: Bártfa, 1593 | dallam: Debrecen, 1774

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés