Digitális Református Énekeskönyv

251. Úr lesz a Jézus mindenütt

D_251_Úr.jpg

Az ének szövege

 1. Úr lesz a Jézus mindenütt,
  Míg csak a napnak fénye süt,
  Úr lesz a messze tengerig,
  Hol a hold nem fogy s nem telik.
 2. Őneki mondjunk hő imát,
  Díszítsük azzal homlokát,
  Jó illat légyen szent neve,
  Minden napon dicsérete.
 3. Országok, népek és nyelvek,
  Ő dicsőségét zengjétek,
  Gyermekek hangja hirdesse:
  Áldott a Jézus szent neve!
 4. Ő királysága bő áldás,
  Nála a felszabadulás,
  Fáradtak ott megnyugszanak,
  Ínségesek megáldatnak.
 5. Minden teremtés dicsérje,
  A Király Krisztust tisztelje;
  Angyali ének zengjen fenn,
  S mind e föld mondja rá: Ámen.

szöveg: I. Watts, 1719 | fordítás: Csomasz Tóth K. | dallam: Duke Street, J. W. Hatton, 1793

Meghallgatható ének-zenekar és gyülekezet (angolul)

A 72. zsoltár alapján készült ének alcíme: Krisztus uralkodása a pogányok között. A záróénekek közül ide átemelt dicséret jól illeszkedik a vízkereszti énekek közé, hiszen Jézus Krisztus messiási működése az ő örökkévaló uralkodásába torkollik. Énekismertető
Kiigazítottuk a teológiailag pontatlan kötőszavakat (míg csak a napnak... / hol a hold nem fogy...) és a dallam harmadik sorába visszahelyeztük az oktávlépést kitöltő két hajlításos nyolcadpárt, melyet J. W. Hatton barokk dallama eredetileg is tartalmazott és amellyel az egész világon éneklik ezt az éneket. 

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés