Digitális Református Énekeskönyv

251. Úr lesz a Jézus mindenütt

D_251_Úr.jpg

Az ének szövege

 1. Úr lesz a Jézus mindenütt,
  Míg csak a napnak fénye süt,
  Úr lesz a messze tengerig,
  Hol a hold nem fogy s nem telik.
 2. Őneki mondjunk hő imát,
  Díszítsük azzal homlokát,
  Jó illat légyen szent neve,
  Minden napon dicsérete.
 3. Országok, népek és nyelvek,
  Ő dicsőségét zengjétek,
  Gyermekek hangja hirdesse:
  Áldott a Jézus szent neve!
 4. Ő királysága bő áldás,
  Nála a felszabadulás,
  Fáradtak ott megnyugszanak,
  Ínségesek megáldatnak.
 5. Minden teremtés dicsérje,
  A Király Krisztust tisztelje;
  Angyali ének zengjen fenn,
  S mind e föld mondja rá: Ámen.

szöveg: I. Watts, 1719 | fordítás: Csomasz Tóth K. | dallam: Duke Street, J. W. Hatton, 1793

Meghallgatható zenekari kísérettel angolul

"Maradjon meg neve örökké, terjedjen híre, amíg a nap ragyog!" (Zsolt 72,17)
A fenti zsoltár alapján készült ének alcíme: Krisztus uralkodása a pogányok között. 
Kiigazítottuk a teológiailag pontatlan kötőszavakat (míg csak a napnak... / hol a hold nem fogy...) és a dallam harmadik sorába visszahelyeztük az oktávlépést kitöltő, két hajlításos nyolcadpárt, melyet J. W. Hatton barokk dallama eredetileg is tartalmazott és amellyel az egész világon éneklik ezt az éneket.  Bővebb énekismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés