Digitális Református Énekeskönyv

248. Mind adjon hálát Istennek

D_248_mind.jpg

Az ének szövege

 1. Mind adjon hálát Istennek, / Ki él e földön lenn,
  Mint mennyben angyalseregek / Őt zengik szüntelen!
 2. Dicsérjük Istent boldogan, / Mert ő a legfőbb jó.
  Nagy csodaműve számtalan, / Karja mindenható.
 3. Épségben tartott bennünket / Még anyánk méhétől,
  S ha ember már nem segített, / Ügyünk ő vette föl.
 4. Bár gyakran bűnnel bántottuk, / Nem fordult tőlünk el.
  Megbocsát nékünk Krisztusért, / Megáld kegyelmével.
 5. Ő adjon vidám új szívet / A régi helyébe,
  És vessen gondot, félelmet / Tenger mélységébe!
 6. Tartsa meg dolgos békében / Hazánkat, népünket!
  Földi munkánkban kísérjen / Áldása bennünket!
 7. Jóvolta járjon mivelünk, / Híven öleljen át,
  És tartsa távol mitőlünk / Ma is a bajt, a kárt!
 8. Ő legyen, míg tart ez a lét, / A mi üdvösségünk,
  És ha itt utunk véget ért, / Égi örökségünk!

szöveg: P. Gerhardt, 1647 | fordítás: Túrmezei E. | dallam: J. Crüger, 1653

Meghallgatható gyülekezeti énekként 1. 2.

Azon tünődöm, mi is a hála voltaképpen? Mit érez az, aki hálás? Mi játszódik le benne? Az öröm egészen biztosan része ennek. Öröm nélkül nincs hála és hálaadás, ugyanakkor a hála mégis több az örömnél, vagyis nagyobb nála, magában foglalja az örömöt. (Németh Zoltán, Hajnali hegytetők - részlet in: Énekkincstár, Luther Kiadó Bp. 2017)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés