Digitális Református Énekeskönyv

245. Uram, téged tisztellek

D_245_uram.jpg

Az ének szövege

 1. Uram, téged tisztellek / Méltó hálaadással.
  Áldom neved, míg élek, / Szép dicséretmondással,
  És hirdetem mindennek / Nagy voltát kegyelmednek.
 2. Mert te voltál Istenem / Anyám méhétől fogva.
  Felkölt a bűn ellenem, / Hogy tőrbe ejtsen fogva,
  De lelked engem megszánt, / Rólam minden tőrt elhányt.
 3. Igazságod palástját / Reám kiterjesztetted,
  Szentlelkednek áldását / Bennem felgerjesztetted,
  Hogy megújulást vegyek: / Hozzád hasonló legyek.
 4. Hát vajon hogy lehetne, / Ó, Jézus, te drága kincs,
  Hogy lelkem ne szeretne, / Holott nálad főbb jó nincs.
  Csak te vagy a valóság, / Út, élet és igazság.
 5. Szívem vallástételét / Jó lelkiismerettel
  Megtartom, s adom jelét / Kegyes és szent élettel,
  Hogy életem folyása / Légyen másnak lámpása.
 6. Szent lábaidnál ülök, / Hallgatok törvényedre,
  Bűnt utálok, kerülök, / Hogy lehessek kedvedre,
  S megmutassam valóban: / Örül szívem a jóban.
 7. Énnékem reménységem / Vagyon az én Uramban,
  Hiszem: lesz üdvösségem, / Csak járjak jó utamban:
  Ha követem világát, / Meglátom szent országát.

szöveg: Losontzi Hányoki I., 1754 | dallam: P. Davantès, Genf, 1562 (135. zsoltár)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés