Digitális Református Énekeskönyv

243. Ó, könyörgést meghallgató

D_243_ó.jpg

Az ének szövege

 1. Ó, könyörgést meghallgató / Édes Atya, mindenható,
  Ha lelkem hozzád emelkedik,
  És a buzgóság szárnyain, / Ajakim óhajtásain
  Elődbe érvén, reménykedik:
  Érzem, hogy az örök élet / Már e földön az enyém lett.
 2. Ha templomban megjelenek, / Ahol összesereglenek
  Felséges neved imádói:
  Velük együtt fohászkodva / Úgy tetszik, mintha vigadva
  Ott volnék, hol a menny lakói
  A te királyi székednek / Előtte letelepednek.
 3. Te, ki a szív mozdulásit, / Mint a vizeknek folyásit,
  Szabadon hajtod ide s tova,
  Neveld ezt az érzést bennem, / És taníts jól könyörgenem;
  Majd egyszer pedig, Mennyek Ura,
  Vígy be az egek egébe, / Imádásod szent helyébe.

szöveg: Nagy I., Debrecen, 1806 | dallam: P. Davantès, Genf, 1562 (84. zsoltár)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés