Digitális Református Énekeskönyv

240. Magasztalunk égi fénynél

D_240_magasztalunk.jpg

Az ének szövege

 1. Magasztalunk égi fénynél, / Áldunk, Urunk, mert szenvedtél,
  Hirdetünk, mert feltámadtál, / Irgalmasan megmentettél.
 2. Tisztább vagy a kéklő égnél, / Forrás ezüstös vizénél,
  Gyorsabb szélsebes galambnál, / Őszintébb a reggeleknél.
 3. Bölcsebb vagy a bronz-hegyeknél, / Szelídebb a nyári estnél,
  Erősebb a kősziklánál, / Otthonabb az édes tejnél.
 4. Messzebb vagy a csillagoknál, / Közelebb a pórusoknál,
  Szíved szebb a szerelemnél, / Arcod nyíltabb a májusnál.
 5. Reszketnénk, ha nem szeretnél, / Nagy kegyelmed titkos szentély,
  Tiszta vággyal felruháztál, / Új életre fölemeltél.
 6. Magasztalunk égi fénynél, / Áldunk, Urunk, mert szenvedtél,
  Hirdetünk, mert feltámadtál, / Irgalmasan megmentettél.

szöveg: Kádár F. | dallam: népi gyűjtés, Nyitra m.

Meghallgatható: éneklő csoporttól

Kádár Ferenc gazdag képi világot alkalmazó, őszinte hangvételű, egyszerű, tömör megfogalmazású hitvalló éneke.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés