Digitális Református Énekeskönyv

238. Eltévedtem, mint juh, eltévedtem, mint juh

D_238_eltévedtem.jpg

Az ének szövege

  1. Eltévedtem, mint juh, eltévedtem, mint juh / A bűnösök útjára. / Ó, segíts, Jézusom, őriző pásztorom, / Hogy ne jussak romlásra! / Te adtál drága vért elveszett juhokért. / Viselj gondot a nyájra!
  2. Én is juhod vagyok, én is juhod vagyok, / Nyájadnak legkisebbje, / Kit te megtéríthetsz, bűnből kivezethetsz / A szép, kies helyekre. / Kérlek azért hitből, töredelmes szívből: / Fogadj, végy kegyelmedbe!
  3. Ím, előtted állok, ím, előtted állok, / Ajtód előtt zörgetek. / Bár titkos bűnökkel és nyilvánlevőkkel / Vétkeztem teellened: / Kérlek mindazáltal, nagy irgalmassággal / Fogadd vissza gyermeked!
  4. Bár a hit szívemben, bár a hit szívemben / Oly kicsiny, mint mustármag, / Mégis, bármily gyenge, Szentlelked nevelje, / Nevelje föl nagy fának, / Hogy terjedjen ága, és legyen virága / Kedves néked, Urának!
  5. Míg zarándokúton, míg zarándokúton / Itt tartasz még e testben, / Nevelj igaz hitben, munkás szeretetben, / Hogy élhessek itt bölcsen, / És elmúlásomig, utolsó órámig / Tisztemet hűn betöltsem!
  6. Szállj le, Uram, hozzám, szállj le, Uram, hozzám, / Jöjj, ó, Jézus sietve! / Vágyakozó szívvel, kiterjesztett kézzel / Várlak immár epedve, / Hogy veled mennyekbe örömmel menjek be / Örök dicsőségedbe.

szöveg: Várad, 1648 | dallam: Pozsony, 1800 körül

Meghallgatható orgonakíséretes énekként

Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Lk 18.10

"Ez az ének, melyet sokáig Petrőczy Kata Szidónia (1662-1708), a jeles és buzgó evangélikus hitű költőasszony művének tulajdonították. Áachs, vagy Ács Mihály „Zöngedező Mennyei Kar” – című énekes könyvében, 1696-ban látott napvilágot. Történeti szempontból különös jelentőséget ád énekünknek, hogy a 16. és 17. század egyik legnépszerűbb magyar költői formájához, a Balassi-strófához ez az egyetlen, írásban fennmaradt egyházi dallamunk. Egy valószínűleg kevéssel 1800 előtt keletkezett kézírásos pozsonyi evangélikus korálkönyvben fedezte fel Payr Sándor." (Csomasz Tóth K.)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés