Digitális Református Énekeskönyv

237. Teremtő Istenünk, édes Atyánk nékünk!

D_237_teremtő.jpg

Az ének szövege

  1. Teremtő Istenünk, édes Atyánk nékünk! / Hatalmas vagy, irgalmad nagy: / Ínségemben, szükségemben, kérlek, engem ne hagyj!
  2. Szívem benned bízik, hozzád fohászkodik; / Nézz csendesen, kegyelmesen, / Fájdalmimon, bánatimon könyörülj kegyesen.
  3. Tudom, hogy kegyelmed enyhít mindeneket, / Bús szíveket, sebeseket, / Szegénységben, betegségben ellankadt fejeket.
  4. Jelen van az idő, hogy te, jó segítő, / Meghallgatod siralmimat, / Nékem adod tanácsodat, mert tudod sorsomat.
  5. Megváltó Istenünk, szabadító Urunk: / Vagy paizsom, fő orvosom, / Reménységem, üdvösségem és gyönyörűségem.
  6. Azért, ó, Jézusom, legbölcsebb orvosom, / Siess, siess, és lelkemnek, / Segítője légy testemnek, elepedt szívemnek!
  7. Nálad lehetetlen, tudom, semmi sincsen. / Nyújtsd kezedet: bús szívemet, / Erősítsd bágyadt lelkemet, mert áldlak tégedet.
  8. Szentlélek Istenünk, vigasztaló Urunk: / Bátoríts meg, oltalmazz meg, / Igaz hitben, szerelmedben minden jókkal áldj meg!
  9. Keresztemben tűrést, adj boldog szenvedést, / Hogy abban ne zúgolódjam, / És búban ne tántorodjam, hozzád folyamodjam.
  10. Légy erős gyámolom, csak rád támaszkodom. / E világi életemben, / Halálom után mennyégben véled legyek. Ámen.

szöveg: J. Třanovský, 1636 | fordítás: Új zengedező mennyei kar, 1743 | dallam: Brno, 1798

Az ének személyes hangú könyörgés. Nem tudjuk, hogy a hitéért sok hányattatást szenvedett énekíró pontosan milyen nehézségek, fájdalmak, keserűségek közepette írta az éneket, de a szövegből mindenképpen kiviláglik, hogy végsőkig jutott fájdalmában, és kétségbeesésében a vigasztalást és a megoldást csak Istenben látja és csak tőle várja.

Bár a korábbi dallamközlésből csak a nyolcadszünet maradt el, törekedjünk a dallam középső sorát is egybefogottan, csak rövid megállásokkal énekelni. Bővebb ismertetés

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés