Digitális Református Énekeskönyv

236. Meghagytad nékünk, Úr Isten

D_236_meghagytad.jpg

Az ének szövege

 1. Meghagytad nékünk, Úr Isten,
  Hogy járjunk törvényedben,
  És téged tiszteljünk
  Teljes szívvel, lélekkel,
  És minden mi erőnkkel
  Tégedet szeressünk.
 2. A mi felebarátinkat
  Szeressük, mint magunkat,
  Haragot elhagyván;
  Senkinek kárt ne tégyünk,
  Mindenhez hívek légyünk
  És éljünk igazán.
 3. De jaj, mily gyarló életem,
  Mert Ádámtól születtem:
  Bűnre vagyok hajló.
  Elmémnek gondolatja,
  Szívemnek indulatja
  Teellened járó.
 4. Szent igédet nem követem,
  Sőt gyakran elfelejtem,
  Jókra tunya szívem;
  Feleimet gyűlöli,
  Vagy csak színnel szereti:
  Mily nehéz énnékem.
 5. Méltán ezért haragodat,
  Érdemlem ostorodat,
  De jó reménységgel
  Nézek fel szent Fiadra
  Mint kegyes szószólómra,
  Kiért hozzám tértél.
 6. Mert én csak őbenne bízom,
  Nem használ méltóságom,
  Mely semmit sem érő.
  Ő engem megigazít,
  Gonosztól megszabadít,
  Oly igen jó kedvű.

szöveg: Szenci Molnár A., Herborn, 1607 | dallam: G. Franc, Genf, 1542 (6. zsoltár)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés