Digitális Református Énekeskönyv

235. Fordítsd, Úr Isten, kegyes füleidet

D_235_forditsd.jpg

Az ének szövege

  1. Fordítsd, Úr Isten, kegyes füleidet / Keresztyéneknek ő imádságukra, / Fogadjad, kérünk, nagy könyörgésüket / Te szolgáidnak.
  2. A mennyországból nézz alá, Úr Isten, / Te szent igédnek add világosságát, / És távoztass el a mi szíveinkből / Tévelygéseket.
  3. Kegyességedből bocsásd meg bűnünket, / Oldozz el minket bűnnek köteléből, / Könyörülj rajtunk, és helyezz bennünket / Oltalmad alá.
  4. Tenálad nélkül pokol a mi helyünk, / Tenálad nélkül kárhozatra megyünk, / Kérünk, segíts meg, hogy mi bemehessünk / Te országodba.
  5. Úr Jézus Krisztus, igaz világosság, / Út, élet, öröm, egyetlen igazság, / Ki a halálból a te szent véreddel / Minket megváltál.
  6. Tanítsd meg nékünk a te szereteted, / A mi szívünkbe te adj igaz hitet, / És növeld bennünk a felebaráti / Szent szeretetet.
  7. A Szentléleknek adjad ajándékát, / Hitvallásunknak engedd bátorságát, / A mi testünknek vedd el undokságát / Te szent igéddel.
  8. A csalárd ördög legyen távol tőlünk, / Kinek erejét te mind elrontottad, / De mennyországból legyen mimellettünk / Te segítséged.
  9. Dicsőség légyen az örök Atyának, / Dicsőség légyen neked, ő Fiának, / Ki Szentlélekkel uralkodol mostan / És mindörökké.

szöveg: Várad, 1566 | dallam: P. Tritonius, 1507

Úr Jézus Krisztus, igaz világosság, Út, élet, öröm, egyetlen igazság,
Ki a halálból a te szent véreddel Minket megváltál. (5.vers)
Már az 1566-os váradi énekeskönyvben szereplő könyörgés.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés