Digitális Református Énekeskönyv

234. Emlékezzél, Úr Isten, híveidről

D_234_emlékezzél.jpg

Az ének szövege

  1. Emlékezzél, Úr Isten, híveidről, / Lelki-testi sokféle szükséginkről, / Viselj gondot irgalmasságodból, / Különösen te szent Egyházadról.
  2. Adjad nékünk a kenyeret éltünkben, / Amely táplál és erősít hitünkben, / Növekedést ád reménységünkben, / És megszentel lelkünkben-testünkben.
  3. Ne hagyj minket, Úr Isten, szomjúhoznunk, / Az élő víz adassék most minékünk, / Mely víz után soha nem szomjazunk, / Mert tebenned örökké vigadunk.
  4. Akik hallják, Úr Isten, beszédedet, / Ebből értik irántuk jó kedvedet, / Szent Fiadért kegyelmességedet, / Hogy adod nékünk örökségedet.
  5. Adjad nékünk most is te Szentlelkedet, / Ne hallgassuk hiába szent igédet, / Sőt, aszerint féljük szent nevedet, / Magasztaljuk mindig Felségedet.
  6. Dicsértessék már az Atya Úr Isten; / Szent Igéje, Megváltó Fiú Isten; / Vélük együtt Szentlélek Úr Isten: / Szentháromság egy örök Úr Isten!

szöveg: Várad, 1566 | dallam: Debrecen, 1774

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés