Digitális Református Énekeskönyv

232. Felséges Isten, mennybéli Teremtőnk

D_232_felséges.jpg

Az ének szövege

  1. Felséges Isten, mennybéli Teremtőnk, / A Krisztus által jóakaró Urunk, / Lelki és testi gonosztól védelmünk / És oltalmazónk.
  2. Kinek jó kedve mireánk áradott, / A Fiú által megnyilatkoztatott, / Kit most minékünk igazán hirdetnek / Ő igéjéből.
  3. Gerjeszd fel azért a te Szentlelkeddel, / A mi szívünket tápláljad igéddel, / Hogy dicsőséged magasztaljuk híven / Minden időben.
  4. Vedd el mirólunk a mi bűneinket, / Ostorcsapással ne fenyíts meg minket, / Ne tekintsd, kérünk, nagy bűnös voltunkat, / Álnokságunkat.
  5. Tudjuk, mindnyájan mi kicsinységünkben / Bűnben fogantunk anyánknak méhében, / Ádámként élünk e keserves völgyben, / Emberi testben.
  6. Ha megtekinted a mi bűneinket, / Álnokságunkért büntetsz meg bennünket, / Ki viselné el haragodnak súlyát, / Iszonyú voltát?
  7. Ám te igaz vagy, Ábrahámnak Ura, / Keresztyéneknek kegyelmes oltalma, / Ne büntess minket azért haragodban, / Igazságodban.
  8. Hála tenéked, kegyes Atya Isten, / Dicséret néked, áldott Fiú Isten, / Tisztesség néked, Szentlélek Úr Isten, / Minden időben.

szöveg: Várad, 1566 | dallam: P. Tritonius, 1507

A mennyei Atya előtti hódolat és könyörgés a Váradi énekeskönyvből, melyet Gárdonyi Zoltán már évtizedekkel ezelőtt hangszerkíséretes kórusműként komponált meg.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés