Digitális Református Énekeskönyv

231. Könyörögjünk Istennek ő Szentlelkének

D_231_könyörögjünk.jpg

Az ének szövege

  1. Könyörögjünk Istennek ő Szentlelkének, / Bocsássa ki magas mennyből fénylő világát, / Végye el mi szívünknek minden homályát, / Hogy érthessük Istenünknek mindenben akaratját.
  2. Ó, Szentlélek, árváknak kegyelmes Atyja, / Szegény gyarló bűnösöknek bátorítója, / Hitükben tántorgóknak erős gyámola, / És az ő reménységüknek csak te vagy táplálója.
  3. Te vagy a mi lelkünknek édes vendége, / A mi szomorú szívünknek igaz öröme, / Lelki háborúinknak csendesítője: / Az örök életnek bennünk csak te vagy elkezdője.
  4. Te tanítád régenten a prófétákat, / Igazgatád ő nyelvüket és írásukat, / Te tetted bölccsé a szent apostolokat, / Hogy megtérítsék tehozzád mind e széles világot.
  5. Vedd el a mi szívünknek hitetlenségét, / Világosítsd meg elménknek nagy sötétségét, / Rontsd el a gyűlölségnek kegyetlenségét, / Engedd a te szent hitednek mindenütt egyességét!
  6. Válassz minket magadnak élő templomul, / Végyed mi könyörgésünket szent áldozatul; / Vedd ki már e világot a kárhozatból, / Engedj igaz hitben való távozást e világból.
  7. Dicsértessél, felséges Atya Úr Isten, / Légyen áldott a te neved, Fiú Úr Isten, / Ezekkel egyetemben, Szentlélek Isten: / Maradjon a te áldásod a te bűnös népeden!

szöveg: Huszár G., Debrecen, 1560 | dallam: Debrecen, 1774

Megjegyzés: a befejező dallamsor közepéről eltávolítottuk a fermátát, a kezdősor pedig a dallami és szövegi hangsúly összehangolása érdekében változott. Bővebb ismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés