Digitális Református Énekeskönyv

101. Mindennek előtte irgalmasságról

zsolt-101.jpg

Az ének szövege

Mindennek előtte irgalmasságról, / Lészen éneklésem az igazságról, / És dicséretet mondok szüntelen / Néked, Isten.

  1. Okossággal járok minden utamban, / Vajon mikor jössz már el, Isten, hozzám? / Hogy házamat híven vezérlhessem, / Igyekezem.
  2. Én nem kedvelek semmi gonosz dolgot, / De gyűlölök én minden csalárdságot, / Ezekre semmiképpen nem vetem / Az én kezem.
  3. A hamis szívű távol menjen tőlem, / A gonosz embert bizony nem kedvelem, / Nem jut a csalárd ember előmbe / Semmiképpen.
  4. Titkon ki ő feleit rágalmazza, / Nem lészen nálam annak maradása, / A fuvalkodó kevélyt előttem / Nem szenvedem.
  5. Szemeim inkább azokra nézzenek, / Akik e földön igazságban élnek, / Lakjanak nálam, és mint hű szolgák / Szolgáljanak.
  6. A csalárd ember nekem soha nem kell, / Én házamban annak nem adatik hely; / A hazudozó szemeim elől / Távol kerül.
  7. Reggel elnémítom a gonoszokat, / Eltörlöm e földről a hamisakat, / Az Isten városát megtisztítom, / Tisztán tartom.

szöveg: C. Marot | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551

Meghallgatható dallama

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés