Digitális Református Énekeskönyv

224. Ím, béjöttünk nagy örömben

D_224_im.jpg

Az ének szövege

  1. Ím, béjöttünk nagy örömben, / Felséges Isten, / A te szentidnek gyülekezetébe, / A te templomodba, / Felséges Atya Isten.
  2. Itt megállunk teelőtted, / Felséges Isten, / És igaz hitből áldozunk előtted, / Vallást teszünk rólad, / Felséges Atya Isten!
  3. Vágyik lelkünk szent igédhez, / Felséges Isten, / Mint a szomjúhozó szarvas a vízhez, / A hideg kútfőhöz, / Felséges Atya Isten!
  4. Csak ez nékünk vigasságunk, / Felséges Isten, / Hogy lakozik a te neved közöttünk, / Dicsértetel tőlünk, / Felséges Atya Isten!
  5. Tartsd meg azért békességben, / Felséges Isten, / E szent gyülekezetet igaz hitben, / Te tiszteletedben, / Felséges Atya Isten!
  6. Prédikáltasd szent igédet, / Felséges Isten, / Ne hagyd szomjúhozni a mi lelkünket, / Áldd meg életünket, / Felséges Atya Isten!
  7. Zengedeznek mi ajakink, / Felséges Isten, / Örvendetes szókban, dicséretekben, / Ékes énekekben, / Felséges Atya Isten!
  8. Áldott vagy te magas mennyben, / Felséges Isten, / Kit illet dicséret a szent templomban, / Anyaszentegyházban, / Felséges Atya Isten!

szöveg: Debrecen, 1590 | dallam: Debrecen, 1774

Régi énekeskönyveink "Introitus" címmel közölték, arra utalva, hogy azt a templomba induláskor és bevonuláskor kell énekelni. Az eredeti kezdősor – „El-bémegyünk…” – valóban erre utal. Az első három strófa még a templom előtt szólalt meg, majd a negyedik alatt érkezett a gyülekezet a templomba. 1806 óta azonban „Ím béjöttünk…” szövegkezdettel énekeljük kezdő vagy derekas énekként. Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés