Digitális Református Énekeskönyv

222. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek

D_222_nagy.jpg

Az ének szövege

 1. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek,
  Mennynek és földnek szent teremtőjének,
  Oltalmazónknak, kegyes éltetőnknek,
  Gondviselőnknek.
 2. Hála tenéked, mennybéli nagy Isten,
  Hogy szent igédet adtad mi elménkben,
  És hogy ezáltal véssz ismeretedben,
  Te kegyelmedben.
 3. A romlás után nem hagyál bűnünkben,
  Sőt, te Fiadat ígéréd igédben,
  Hogy elbocsátod őtet miközénkben,
  Emberi testben.
 4. Megemlékeztél szent ígéretedről
  És a mihozzánk való kegyelmedről,
  Így szóltál mennyből küldött szent Fiadról,
  Jézus Krisztusról:
 5. Ő a Megváltó, akit megígértem,
  Róla mit szóltam, íme, betöltöttem,
  Áldozatával megengeszteltettem,
  És megbékéltem.
 6. Emberek, népek, csak Őt hallgassátok,
  Amit parancsol, azt megfogadjátok;
  Kik nem halljátok, mind eltévelyedtek,
  És mind elvesztek.
 7. Felséges Isten, tenéked könyörgünk,
  Hogy mutassad meg szent Fiadat nékünk,
  Hogy őtet látván, benne remélhessünk,
  Üdvözülhessünk.
 8. Adjad, hogy lássuk a világosságot,
  Te szent Igédet, az egy igazságot,
  A Krisztus Jézust: örök vigasságot,
  És boldogságot.
 9. És ne ismerjünk többet a Krisztusnál,
  Ne szerethessünk egyebet Jézusnál;
  Maradhassunk meg a te szent Fiaddal,
  Krisztus Urunkkal.
 10. Adj igaz hitet a te szent Fiadban,
  És jó életet minden útjainkban;
  És Szentlelkeddel vígy be hajlékodba,
  A boldogságba.
 11. Dicsőség néked mennyben, Örök Isten,
  Ki dicsértetel a te szent Igédben,
  Krisztus Jézusban, mi Üdvözítőnkben,
  És Szentlélekben.

szöveg: Debrecen, 1590 | dallam: Boroszlói kézirat, 16. sz.

Meghallgatható gyülekezeti énekként

A most istentiszteleti főénekként megtalálható dicséret a régi énekeskönyvekben vízkereszti énekként szerepelt. Most eredeti, három verssel bővebb szövegével közöljük és így énekelhetjük. A most fölvett versek (4–6.) a mennyei Atyának Fia megkeresztelésekor elhangzott bizonyságtételét idézik fel a Mt 3,16–17 alapján. A tizenegy strófa az 1–6. és 7–11. versek szerint kétfelé bontható. Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés