Digitális Református Énekeskönyv

221. Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úr Istennek

D_221_adjunk.jpg

Az ének szövege

 1. Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úr Istennek,
  És mondjunk dicséretet mi teremtő Istenünknek,
  Ki egybegyűjte most minket,
  Hogy ünnepet szenteljünk, és szent igéjével éljünk.
 2. Ó, kegyes Atya Isten, te vagy Úr mindenekben,
  Ki megjelentéd magad szent igédben itt, e földön,
  És sok csudatételidben,
  A te áldott Fiadban, mi kegyes Üdvözítőnkben.
 3. Légy kegyelmes minékünk a te áldott Fiadért,
  Az Úr Jézus Krisztusért, mi szentséges Megváltónkért,
  És ne állj bosszút mirajtunk
  A nagy hitetlenségért, fertelmes sok bűneinkért!
 4. De szentelj meg bennünket, bírj és segíts meg minket,
  Gerjeszd fel mi lelkünket és a mi gyarló szívünket,
  Hogy téged megismerhessünk,
  Segítségül hívhassunk, néked hálákat adhassunk.
 5. Világosíts meg minket a Szentlélek Istennel,
  Hogy szépen tündököljék bennünk az evangélium,
  És erősíts meg, Úr Isten,
  A te áldott igéddel minden tévelygések ellen!
 6. Te igazgasd elméjét és minden tanúságát,
  Vezéreld útját, nyelvét a mi lelkipásztorinknak,
  És oktassad elméjüket
  A te szent beszédedet figyelmesen hallgatóknak.
 7. Tarts meg minden időben minket az igaz hitben,
  És igaz értelmében a szent evangéliumnak;
  Légyen foganatos köztünk
  A te kegyes beszéded, és minden jóra intésed.
 8. Hogy sok népek tehozzád megtérjenek bűnükből,
  És téged szolgáljanak az ő szívükből-lelkükből;
  Hogy mindenek imádjanak,
  Csak téged tiszteljenek, hogy örökké élhessenek.

szöveg: Huszár G., Debrecen, 1560 | dallam: Debrecen, 1774

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés