Digitális Református Énekeskönyv

99. Az Úr országol És regnál nagy jól

zsolt-099.jpg

Az ének szövege

 1. Az Úr országol És regnál nagy jól,
  A nép megrémül, Hogy ő ott fenn ül
  A kérubokon, Ki előtt nagyon
  Félnek és rettegnek E földön mindenek.
 2. Nagy az Úr Isten Ő erejében.
  A Sion-hegyen Minden népeken
  Vagyon hatalma, Minden őt áldja,
  Mert nagy az ő neve, És dicső szentsége.
 3. Ez erős Úrnak Mint jó királynak
  Nem kell hamisság, Csak az igazság.
  Jó ítéletet A Jákóbbal tett,
  Kit ő igen szeret Mint választott népet.
 4. Istent áldjátok, Magasztaljátok;
  Hajtsatok térdet Zsámolya előtt!
  Mert ő szentséges! Áron és Mózes,
  Az ő szent papjai Könyörögtek néki,
 5. És a Sámuel Könyörgésével
  Istent keresé Nagy szükségébe’.
  És kérésükben Meghallá Isten,
  Megadá nékiek, Amit tőle kértek.
 6. Fönn, a felhőben, Oszlop képében
  Őket vezérlé A puszta helybe’,
  Kik ő törvényét És szent igéjét
  Híven megőrizték, Frigyét kedvellették.
 7. Meghallád, Isten, Ő kérésükben
  Hozzájuk térél, És megengedél
  Kegyességedből. De hogy bűnükből
  Ők ki nem térnének: Megbüntettetének.
 8. Áldjátok őtet, Mint Istenünket,
  Térdet hajtsatok, És imádjátok!
  A Sion hegyén, Ő lakóhelyén,
  Dicsértetik itten, Mert szent az Úr Isten!

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: P. Davantès, Genf, 1562

Kiemelt versek: 1–3., 8.

Meghallgatható dallama

A szent és felséges Isten dicséretét mondja el a zsoltár, hivatkozva az Úr kegyelmes tetteire; Mózessel, Áronnal, Sámuellel, valamint a pusztában vándorolt néppel szemben megmutatott jóvoltára. Dallamának lejtése sokban emlékeztet a 47. zsoltáréra. (Csomasz Tóth K.) További ismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés