Digitális Református Énekeskönyv

98. Énekeljetek új éneket

zsolt-098.jpg

Az ének szövege

 1. Énekeljetek új éneket / Az Úr Istennek örömmel,
  Mert nagy csudákat cselekedett / Karjának nagy erejével.
  Mivelünk az ő üdvösségét / Kétség nélkül megérteté,
  Szent igazságát, kegyességét / Minden népnek kijelenté.
 2. Meggondolá irgalmasságát, / És kegyességét tekinté,
  És az ő nagy hűséges voltát / Az Izráelhez téríté.
  A nekünk küldött üdvösséget / Ez egész földkerekségen
  Nyilván meglátta minden nemzet. / Örvendjen néki hát minden!
 3. Vigadjatok és örvendjetek, / Mondjatok szép zsoltárokat!
  A hárfákat is pengessétek, / Zendítsetek citerákat!
  A trombitákat fújjátok meg, / E király előtt zengjetek!
  Csendüljetek, zúduljatok meg, / Tengeren-földön mindenek!
 4. Az Úr előtt a folyóvizek / Örvendezzenek mindnyájan,
  A magas hegyek az Istennek / Tapsoljanak víg voltukban!
  Mert íme, eljő törvényt tenni, / Megítél e földön mindent,
  Mind e világot jól rendeli, / A tiszta igazság szerint!

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: G. Franc, Genf, 1551

Meghallgatható dallama

Hálaadás Isten tetteiért, "mert nagy csodákat cselekedett karjának nagy erejével". Az egyházi liturgikus-énekes hagyományban egyrészt karácsonykor szerepel a "Gyermek született nékünk, Fiú adatott nékünk" (Puer natus est nobis...) introitus zsoltáraként, másrészt a húsvétot követő 4. vasárnap, mely e zsoltár alapján kapta a "Cantate" nevet.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés