Digitális Református Énekeskönyv

97. Az Úr Isten regnál

zsolt-097-var.jpg

Az ének szövege

  1. Az Úr Isten regnál, / Ő az erős király, / Kin mind e föld örvendjen, / Minden sziget örüljön! / Felhő áll előtte, / És homály körüle, / Ő törvényszékének / És ítéletének / Áll erős törvénye.
  2. Tűz megy őelőtte, / Mellyel ellensége / Szörnyen megégettetik, / És hamuvá tétetik. / Hírük sem lesz soha, / Az ő villámlása / Fénylik világoson / Ez egész világon, / Fél a föld, ha látja.
  3. Az Isten színének / Előtte a hegyek, / Mint viasz, elolvadnak, / Mert Ura e világnak. / Hirdetik az egek / Mindenféle népnek / Az ő igazságát, / És dicső nagy voltát / Az ő hatalmának.
  4. Hát pironkodjanak, / Kik bálványt imádnak, / És tisztelnek képeket, / Mikre vetik szívüket! / Ti, minden istenek, / Őtet tiszteljétek, / Állván széke előtt, / Kit a Sion hallott, / És örült e hírnek.
  5. Ti, Istent szeretők, / Gonoszt gyűlöljetek, / Hogy részetek ne légyen / Hamis cselekedetben. / Mert az ő szolgáit, / Megmenti híveit / A gonosz kezéből; / Ő nagy erejéből / Megtartja népeit.
  6. Szentihez világát, / Nyújtja nagy irgalmát; / És a tiszta szívűek / Tőle örömet nyernek. / Szent hívek, ez Úrban / Örvendjetek vígan, / És az ő szentségét, / Dicsőséges nevét / Áldjátok mindnyájan!

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: P. Davantès, Genf, 1562

Meghallgatható dallama

E zsoltárt is az Egyszülött imádásaként érti a zsidókhoz írott levél (1,6): "Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól: Imádja őt Isten minden angyala!

Jézus Krisztus királyságát, második eljövetelét előrevetítő zsoltár, melyekhez hasonlót a 90. zsoltárral kezdődőek között találunk. A tűz itt kísérőjelenség, nem maga az ítélet. A mindenség bekapcsolódik az ember szertartásába, tapsoló fák, fickándozó hegyek, ujjongó szigetvilág és partvidék társul a bálványokat elvető igazak Istent imádó ünnepéhez. Mulandóság és örökkévalóság áll szemben. Teremtmények, időlegesek, elfolynak az örökkévaló mozdíthatatlanság jelképei, a hegyek. Bővebb ismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés