Digitális Református Énekeskönyv

96. Énekeljetek, minden népek

zsolt-096.jpg

Az ének szövege

 1. Énekeljetek, minden népek, / Új éneket az Úr Istennek!
  E földön őnéki minden / Dicséretet énekeljen,
  Jóvoltát hirdesse mindennek.
 2. A pogányok közt dicsőségét, / Hirdessétek jótéteményét!
  Mert nagy és erős az Isten, / Hát inkább tisztelje minden,
  Hogynem mint egyéb isteneket!
 3. A pogányoknak sok istenük / Mind merő bálvány, ha megnézzük.
  De Isten mennyet teremte, / Nagy hatalom jár előtte,
  Minden dolgai felségesek.
 4. Nagy dicsőségét látja minden / Ő tiszteletes szent helyében.
  Jertek tehát, minden népek, / Adjunk hálát az Istennek,
  Mert nagy az ő dicsőségében!
 5. Az Úrnak dicsőség adassék, / És az ő neve dicsértessék!
  Adjunk őnéki hálákat, / Minden kedves ajándékot
  Tornácaiban szent helyének!
 6. Jer, menjünk az Úr eleiben, / És imádjuk szentséges díszben!
  Templomában szentségének / Tőle mindenek féljenek
  Ez egész föld kerekségében.
 7. Ne rejtsétek a pogányoktól, / Hogy e nagy Úr Isten országol!
  E földet megerősíti, / Megrendülni nem engedi,
  Népét ítéli igazságból.
 8. Örvendjen az ég hangossággal, / A föld örüljön vigassággal,
  A tenger zúgjon, a mező / Zengedezzen és az erdő
  Az Úr előtt nagy hál’adással!
 9. Eljő az Isten törvényt tenni, / És mind e földet megítélni,
  És igazsággal e földet, / Tisztasággal a népeket
  Ítéli: a jókat megmenti.

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: P. Davantès, Genf, 1562

Meghallgatható dallama

Az írásmagyarázó tudósok szerint ez a zsoltár eredetileg valamilyen meg nem nevezett, mai ismereteinkkel nem meghatározható alkalomra készült, ezért van benne az „új” jelző, mellyel egyébként még a 33., 40., 98., 144. és 149. zsoltárban is találkozhatunk. A bibliai szöveg második versében ez is benne van: „hirdessétek napról-napra az ő szabadítását.”
A zsoltár Istennek az egész teremtettségre kiterjedő igényéről: uralmáról, igazságáról és hűségéről szól, versenként fokozódó himnikus lendülettel, sőt végső kicsendülésében eszkatologikus hangsúllyal, ami újszövetségi, teljes értelme szerint Krisztus újra-eljövetelét, a görögösen parúziá-nak nevezett második adventet foglalja magában.
(Csomasz Tóth K.) Más ismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés