Digitális Református Énekeskönyv

92. Ékes dolog dicsérni, Uram, Felségedet

zsolt-092.jpg

Az ének szövege

  1. Ékes dolog dicsérni, Uram, Felségedet, / És a te nevedet Énekkel magasztalni. / Hogy ember áldja reggel Te nagy jó voltodat, / És igazságodat Dicsérje minden éjjel.
  2. Lantban és hegedűben És szép cimbalmokban, / Hangos citerákban, Dicsértessél zengésben! / Dolgaidon örvendek Hatalmadat látván; / Kezednek csudáján Örömömben éneklek.
  3. Sok és nagy csudálatos Te cselekedeted, / Mélység bölcsességed, Beszéded drágalátos. / E dolgot az esztelen Egy szálnyit sem érti, / És meg sem tekinti, Hogy ez miképpen légyen.
  4. Hogy a gonoszok nőnek, Mint a fű a mezőn; / Virágoznak szépen A sok istentelenek, / Hogy örökké essenek A veszedelemben. / Te vagy, örök Isten, Fölötte mindeneknek.
  5. Virágoznak a hívek, Mint a szép pálmafák, / És mint a cédrusfák, Mik Libánonon nőnek. / És az Úr hajlékában Ezek plántáltatnak, / Szépen virágoznak Az Isten tornácában.
  6. Ámbátor megőszülnek, De mindazonáltal / Nagy szaporasággal Szép gyümölcsöt teremnek, / Hogy igazságát híven Mindenütt hirdessék / Az én Istenemnek, Kiben hamisság nincsen.

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: P. Davantès, Genf, 1562

Meghallgatható dallama

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés