Digitális Református Énekeskönyv

91. Aki a felséges Úrnak

zsolt-091.jpg

Az ének szövege

 1. Aki a felséges Úrnak / Lakozik oltalmában,
  És e nagy hatalmasságnak / Nyugoszik árnyékában,
  Az ilyen nyilván mondhatja: / Isten az én kővárom,
  Ő életemnek oltalma, / És csak őbenne bízom.
 2. A vadásznak ő tőrétől / Téged megment féltedben;
  A pusztító betegségtől / Megoltalmaz kegyesen;
  Téged ő kedves szárnyával / Takargat és befedez,
  És az ő igazságával / Mint paizzsal védelmez.
 3. Ha temellőled egyfelől / Ezren is elesnének,
  És tízezren jobb kéz felől: / Mégis nem árthat néked,
  Sőt, megnézed kedved szerint / Őket szemeid előtt,
  Mondván: ő érdemük szerint / E veszély rajtuk esett.
 4. Azért egyedül Istenben / Vetem az én hitemet,
  Aki ül a magas mennyben, / Abban vesd reménységed,
  És semmi kár téged nem ér, / Sem nem esel veszélyben,
  És minden gonosz hátra tér, / Házad felé sem mégyen.
 5. Mert az ő szent angyalinak / Megparancsolta nyilván,
  Hogy téged oltalmazzanak / Minden te utaidban.
  Tégedet ezek nagy szépen / Ő kezükben hordoznak,
  Hogy lábad meg ne üsd kőben, / Oly híven igazgatnak.
 6. Sárkányon és oroszlánon / Minden kár nélkül járhatsz,
  Oroszlánkölykön és kígyón / Lábaiddal tapodhatsz.
  Mond Isten: Őtet megtartom, / Mert engem szívből szeret;
  Én őtet megoltalmazom, / Mert ismeri nevemet.
 7. Mihelyt hív könyörgésében, / Őt menten megsegítem;
  Véle leszek ínségében, / Melyből hamar kivészem;
  És nagy dicsőségre őtet / Emelem, magasztalom,
  És az én segedelmemet / Őneki megmutatom.

szöveg: C. Marot | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551

Meghallgatható dallama, gyülekezeti énekként

Ha kiált hozzám, meghallgatom – szól a 91. bibliai zsoltár 15. verse böjt első vasárnapján, mely úrnapja erről az igeversről kapta az Invocavit elnevezést. A bibliai vers énekelt zsoltárunk utolsó versének felel meg: Mihelyt hív könyörgésében, Őt menten megsegitem.
E zsoltár 6. verse szerepel Jézus megkísértésének történetében (Mt 4,6), mikor a Sátán azzal próbálkozik, hogy őt az elbizakodottság tőrébe csalja. Amint Jézus felismerte az istenkísértő felhívást és visszautasította azt, úgy vigyázzunk mi is mindig, hogy a gondviselő Atya hűségébe és hatalmába vetett bizodalom sohase torzuljon bennünk babonás, vakmerő hetvenkedéssé. (Csomasz Tóth K.) Néhány szövegi módosítás vált szükségessé a 3-4. és 6. versekben. Bővebb ismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés