Digitális Református Énekeskönyv

201. Urunk, Jézus, fordulj hozzánk

D_201.jpg

Az ének szövege

 1. Urunk, Jézus, fordulj hozzánk, / Szent Lelkedet ma töltsd ki ránk,
  Kegyelmeddel minket segélj, / Az egy Igazságra vezérlj.
 2. Nyisd meg szánkat hál’adásra, / Készítsd szívünk buzgóságra,
  Hitünk s értelmünk neveljed, / Neved velünk ismertessed.
 3. Míglen éneklünk mennyégben: / Szent, szent, szent az erős Isten,
  És színről színre láthatunk, / A fényességben vigadunk.
 4. Dicsőség Atya Istennek, / Fiúnak és Szentléleknek:
  A dicső Szentháromságnak / Mindenek áldást mondjanak!

szöveg, dallam: Görlitz, 1648 | fordítás: Új zengedező mennyei kar, 1743

Megjegyzés: nem véletlen a sorok végére helyezett szünet. Így áll helyre a korábban aszimmetrikusan értelmezett metrum. Bővebb énekismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés