Digitális Református Énekeskönyv

12. Szabadíts meg, és tarts meg, Uram Isten

zsolt-012.jpg

Az ének szövege

 1. Szabadíts meg, és tarts meg, Uram Isten,
  Mert szentid elfogytak, nincs jól tévő,
  És itt, e földön sok már a hitetlen,
  Nincs emberek közt igaz beszédű.
 2. Ezek egymásnak szólnak csak hívságot,
  Dolgukat festik szép beszédekkel;
  Hízelkedvén, mutatnak nyájasságot,
  De nyelvük nem egyez ő szívükkel.
 3. Csalárd ajkukat elveszti az Isten,
  Eltörli hízelkedő nyelvüket,
  Kik kevélységükben szólnak nagy fennen,
  És csúfolják az együgyűeket.
 4. És ezt mondják: Jer, tegyük azt nyelvünkkel,
  Hogy minket minden nagyra becsüljön;
  Ajkunkkal, szánkkal elbírunk ezekkel,
  És senki sincs, ki velünk pöröljön.
 5. Azért mond Isten: Ímé, a szegények
  Elhagyatnak, öletnek, pusztulnak;
  Azért őket megszánom, és felkelek,
  És kezükből kimentem azoknak.
 6. Az Istennek mondási oly igazak,
  Mint a drága ezüst, kit a tűzben,
  Az ötvösök kohókban tisztítottak,
  És hétszer megolvasztottak szépen.
 7. Tartsd meg azért népedet kegyelmesen,
  Kérünk, jóvoltodból reánk tekints!
  Őrizz meg örökké a gonosz ellen,
  Hozzánk mindenkor jókedvet jelents!
 8. Mert a gonoszok nagy fennen forgódnak,
  Udvaroltatnak nagy kevélységben,
  Midőn a rosszak felmagasztaltatnak,
  És a jó ember nincs becsületben

szöveg: C. Marot | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551
Kiemelt versek: 1., 5–7.

Meghallgatható dallama vagy orgonafeldolgozásban
Aranyszabályt tanultak a kisdiákok a református elemiben: rosszat ne tégy, ne szólj, még csak ne is gondolj. Int erre a Példabeszédek könyve, óv az úttól, amely a halálba vezet, hiá­ba látszik helyesnek (Péld 14,12; 16,25). Megélhetési vállalkozás volt a régi világban is a hamis tanúzás: tilalmazza a Tízparancsolat. Mára eltűnőben van a beszéd–tevékenység–gondolkodás szent össz­hangja. Írhatnánk ma is prófétai lelkülettel a szabadításért fohászkodó 12. zsoltárt: Nincs emberek közt igaz beszédű. (Fekete Cs.) Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés