Digitális Református Énekeskönyv

197. Dicsérjétek a menny Urát

Zsolt_197_dicsérjétek.jpg

Az ének szövege

 1. Dicsérjétek a menny Urát, / Dicsőítsétek hatalmát,
  Áldjátok őt a szent helyen, / Áldjátok őt az egekben!
 2. Látjátok hősi tetteit, / Dicsérjétek nagy műveit,
  Áldjátok őt nagy boldogan, / Gazdagságához méltóan!
 3. Dicsérjék őt a harsonák, / Ércesen zengő trombiták,
  Citera, hárfa zengje őt, / Dicsérje mind a Teremtőt!
 4. Dicsérje Istent énekszó, / Cimbalom: hangos, harsogó,
  Hegedű húrja csillogón, / Fuvola fényes hangokon!
 5. Mindenki szívét hassa át / Mennyei béke, boldogság,
  Mindaz, ki éltet tőle kap, / Hálákat adjon Urunknak!

Zsolt 150

szöveg: C. Becker, 1602 | dallam: H. Schütz, 1628

Meghallgatható H. Schütz feldolgozásában

A 150. zsoltár Heinrich Schütz dallamával. A magyar fordítás szerzőjének kiléte nem ismert, a dallam eredetileg Cornelius Becker lipcsei teológiai tanár és lelkész 1602-ben kiadott verses psaltériumának megfelelő tételéhez készült.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés