Digitális Református Énekeskönyv

196. Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban

Zsolt_196_dicsőült.jpg

Az ének szövege

 1. Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban,
  Akik vigadoztok véghetetlen boldogságban,
  Szent és ártatlan állapotban,
  Az Úr nevét szép énekszóban,
  Magasztaljátok vigasságban!
 2. Lássátok, ti dicső angyali lelkek az égben,
  A fénylő mennyei testek roppant seregében,
  Mint uralkodik dicsőségben
  Az Úr, és őtet felségében
  Imádjátok tiszta szentségben!
 3. Nap, hold, csillagos ég, ti az Urat dicsérjétek,
  Jóságát, hatalmát, bölcsességét hirdessétek,
  Mert amely rendet ő tinéktek
  Kiszabott, az a ti törvénytek,
  És ti annak híven engedtek.
 4. Tenger, föld, szigetek s a hegyek pompás szépsége,
  Erdők és ligetek, folyóvizek kiessége,
  Sík mezők, rétek ékessége,
  Vetések kellemetessége:
  Mind a Teremtő dicsősége.
 5. Fák, bokrok, csemeték, gyümölcsöket hozó kertek,
  Pompás liliomok s minden virági szépségek,
  Színekkel kihímezett rétek,
  Apróbb és nagyobb zöld növények,
  A gondviselést hirdessétek.
 6. E földön lakozó minden állat boldogsága,
  A szárnyon repdeső madaraknak vidámsága,
  A halak s férgek sokasága,
  Egyszóval az élők világa
  Mondja, mily nagy az Úr jósága!
 7. Bölcs Isten remeki, kik az ő képei vagytok,
  És a tőle lehelt emberi lélekkel bírtok,
  Az örökkévalót lássátok
  Munkáiban, és imádjátok;
  Egy szívvel és szájjal mondjátok:
 8. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás,
  A szentek Urának légyen örök magasztalás!
  Kiben soha nincs megváltozás
  Vagy ígérettől elhanyatlás,
  Tőle fejünkre szálljon áldás!

Zsolt 196

szöveg: Diószegi S., Debrecen, 1806 | dallam: Debrecen, 1774

A 148. zsoltár verses formája, mely az egész teremtett világot hívja Isten dicséretére és magasztalására. Az 1. vers második felében, de további versekben is néhány apró szövegmódosítás található. Bővebb ismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés