Digitális Református Énekeskönyv

195. Dicsérjétek az Istent a mennyégben

Zsolt_195_dicsérjétek.jpg

Az ének szövege

 1. Dicsérjétek az Istent a mennyégben,
  Dicsérjétek őt az ő szent székében!
 2. Dicsérjétek mind őt, ti szent angyalok,
  Dicsérjétek őt, ti mennyei karok!
 3. Dicsérje nappal nap és a hold éjjel,
  Dicsérjék a csillagok fényességgel!
 4. Dicsérjétek őt ti is, nagy-szép egek,
  És a magasság felett való vizek!
 5. Dicsérjék szent nevét az Úr Istennek,
  Mert mindezek általa teremtettek!
 6. Helyet rendelt ő szépen mindezeknek,
  Hogy parancsolatjának engednének.
 7. Dicsérjétek őt mind, ti földi lények,
  És lakói a vizek mélységének,
 8. Tűz, jégeső, köd, hó és minden pára,
  Forgószelek, kik engednek szavára.
 9. A hegyek, völgyek, termőfák s egyebek,
  És fái a cédrusok erdejének.
 10. Vadak és minden oktalan állatok,
  Mind barmok, csúszómászók és szárnyasok,
 11. Földi királyok és minden köznépek,
  Fejedelmek és bírái e földnek.
 12. Ti, ifjú népek és tiszta szép szüzek,
  A vének mind és minden jó gyermekek!
 13. Dicsértessék az Úr Istennek neve,
  Mert felhat dicső volta az egekre!
 14. Az ő dicsősége földön és mennyen,
  És az ő jóvolta minden helyeken.
 15. Az ő népének arcát felemelte,
  A Sátán hatalmából kimentette.
 16. Dicséret légyen mindenütt azoknak,
  Kik az ő irgalmasságában bíznak!
 17. Dicséret az Izráel fiainak,
  És az Istenhez közel járulóknak!

Zsolt 148

szöveg: Debrecen, 1560 | dallam: L. Senfl, 1534 (Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli)

Az egész világot, a menny és a föld minden teremtményét Isten dicséretére hívja fel a lelkes hangulatú zsoltár. (Csomasz Tóth K.)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés