Digitális Református Énekeskönyv

194. Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek

Zsolt_194_mennyei.jpg

Az ének szövege

 1. Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek,
  Emberi nemzetre kik az Égből néztek,
  Az Urat örökké ti mind dicsérjétek!
 2. Angyalok, az Úrnak követi kik vagytok,
  Szentek, kik ő székét mind körülálljátok:
  Örökké az Urat felmagasztaljátok!
 3. Fényes nap világa, ez világ fáklyája;
  Szép hold, éj lámpása, Égnek sok csillaga,
  Az Úrnak szent nevét mindörökké áldja.
 4. Mert ő az, akinek hatalmában az Ég,
  Neki enged tenger, Menny és földkerekség,
  Segíti övéit mint mennyei felség.
 5. Azért hát, ti, hívek, Úrnak szent serege,
  Kik leginkább vagytok néki szerelmébe’,
  Örökké szent nevét dicsérjétek mennybe’!

Zsolt 148

szöveg: Balassi B., 1589 | dallam: Balla P., 1939

Meghallgatható
Balassi zsoltárénekét eddig Balla Péter dallamával énekeltük, mely Berkesi Sándor elemzése szerint egy, a csángók között gyűjtött - a Madéfalvi veszedelemről szóló - népdallal rokon. A jövében is énekelhetjük ezzel a dallammal, de érdemes arra ügyelni, hogy a 12-es sorok középen ne törjenek ketté. Az énekszöveg változásának okairól az előző éneknél már szóltunk.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés