Digitális Református Énekeskönyv

193. Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek

Zsolt_194_mennyei_Gárdonyi

Az ének szövege

 1. Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek,
  Emberi nemzetre kik az Égből néztek,
  Az Urat örökké ti mind dicsérjétek!
 2. Angyalok, az Úrnak követi kik vagytok,
  Szentek, kik ő székét mind körülálljátok:
  Örökké az Urat felmagasztaljátok!
 3. Fényes nap világa, ez világ fáklyája;
  Szép hold, éj lámpása, Égnek sok csillaga,
  Az Úrnak szent nevét mindörökké áldja.
 4. Mert ő az, akinek hatalmában az Ég,
  Neki enged tenger, Menny és földkerekség,
  Segíti övéit mint mennyei felség.
 5. Azért hát, ti, hívek, Úrnak szent serege,
  Kik leginkább vagytok néki szerelmébe’,
  Örökké szent nevét dicsérjétek mennybe’!

Zsolt 148

szöveg: Balassi B., 1589 | dallam: Gárdonyi Z., 1946

Balassi Bálintnak a 148. bibliai zsoltárra írt versét most egy új dallammal is énekelhetjük, melyet Gárdonyi Zoltán még 1946-ban írt. Édesapja dallamát Gárdonyi Zsolt alkalmazta kísérettel együtt gyülekezeti használatra. A szöveget összevetettük Balassi eredetijével és több kisebb változtatás mellett fölvettük 5. versként a költemény záró, eredetiben 14. strófáját.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés