Digitális Református Énekeskönyv

192. Drága dolog az Úr Istent dicsérni

Zsolt_192_drága.jpg

Az ének szövege

 1. Drága dolog az Úr Istent dicsérni,
  Színe előtt kegyesen énekelni,
  Ékes dolog szent nevét magasztalni,
  A híveknek őelőtte szolgálni.
 2. Ő gyógyít meg szomorodott szíveket,
  Vigasztalja az elalélt lelkeket,
  Ő enyhít meg sok keserűségeket,
  Mind testi, mind lelki betegségeket.
 3. Az őnéki csodálatos tanácsa,
  Hogy a szelídeket felmagasztalja,
  De a kevély gonoszokat utálja,
  És azokat a földig megalázza.
 4. Énekeljünk néki hálaadással,
  Vigasságos muzsikáló szerszámmal:
  Beszélgessünk e mi kegyes Urunkkal,
  Magasztalván őtet imádságunkkal.
 5. Dicsérd azért, Jeruzsálem, Uradat!
  Keresztyénség, magasztald Megváltódat!
  Áldjad, Sion, mennyei királyodat!
  Híveknek serege, te szent Atyádat!

Zsolt 147

szöveg: Skaricza M., Debrecen, 1590 | dallam: Debrecen, 1774

Meghallgatható gyülekezeti énekként

A hagyomány Skaricza Máténak – a ráckevei születésű és külföldi tanulmányai után ott is szolgált prédikátornak – tulajdonítja a 147. zsoltár verses változatát, mely először 1590-ben, tehát nagyjából a Károli Bibliával egy időben jelent meg. Skaricza verselése nagyon fegyelmezett, egy bibliai vers egyenlő egy énekverssel, csak a végén egészíti ki az egészet egy összegző strófával: "Ez igéket a szent Dávid próféta Száznegyvenheted énekébe írta, Tanúságul és kinyilatkoztatta: Mert az Úrnak szerelme arra vonta." (Bódiss T.) Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés