Digitális Református Énekeskönyv

190. Ti, keresztyének, dicsérjétek Istent

Zsolt_190_ti.jpg

Az ének szövege

  1. Ti, keresztyének, dicsérjétek Istent, / Kik Úr Jézusnak e földön szolgáltok,
    És mindenkoron a szent helyen vagytok – / Dicsérjétek Istent!
  2. Imádkozzatok az Atya Istennek, / Jézus nevében hozzá siessetek,
    És tiszta szívet hozzá emeljetek – / Dicsérjétek Istent!
  3. Áldjon meg minket az Atya Úr Isten, / Megigazítson a Fiú Úr Isten,
    És megszenteljen a Szentlélek Isten / Mindenkoron! Ámen.

Zsolt 190

szöveg: Komjáti, 1574 | dallam: J. Crüger, 1653

Meghallgatható: "Énekel a Zsinat", Orgona variációk a dallamra

Hálaadásként, istentiszteleti záróénekként, de 3. versével akár köszöntésként is énekelhető a 134. bibliai zsoltár eme parafrázisa. Énekismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés