Digitális Református Énekeskönyv

189. Mely igen jó légyen az egyenesség

Zsolt_189_mely.jpg

Az ének szövege

 1. Mely igen jó légyen az egyenesség,
  Halljuk és jól értsük meg, keresztyénség!
 2. Megírta nékünk ezt szent Dávid szépen,
  Miképpen áldja meg ezeket Isten.
 3. Kik őreá mint Atyjukra hallgatnak,
  És szeretettel egymás között vannak,
 4. Atyafiúsággal, s egy akarattal,
  Jó szívvel, lélekkel, s egy tudománnyal,
 5. Megáldja ezeket az örök Isten,
  Hogy éljenek ők szent rendelésében,
 6. Az igaz hitben és a jó életben,
  Nagy egyenességben, áldott erkölcsben.
 7. Kegyesen élnek ezek e világban,
  Nagy jó békességben és bátorságban.
 8. Nincs gyűlölség köztük, nincsen széthúzás,
  Nincsen háborúság, sem haragtartás,
 9. De minden időben igaz szeretet,
  Isteni félelem és boldog élet.
 10. Kérjük mi Urunkat, hogy jó életet
  Adjon nékünk, és ilyen drága kincset.
 11. Dicsőség légyen az Atya Istennek,
  Fiával együtt, és a Szentléleknek.

Zsolt 133

szöveg: Debrecen, 1560 | dallam: L. Senfl, 1534 (Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli)

Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Zsolt 133,1,3

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés