Digitális Református Énekeskönyv

188. Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel

Zsolt_188_felséges.jpg

Az ének szövege

 1. Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel,
  Könyörgünk néked, hogy légy segítséggel.
 2. Tekints mireánk, kérünk Úr Isten, ily nagy szükségünkben,
  Segíts meg minket erőtlenségünkben.
 3. Miként a foglyok tömlöc fenekén, hangosan kiáltunk;
  Senki nem hallja, nem könyörül rajtunk.
 4. Pokolnak kínja, bűnnek soksága uralkodik bennünk:
  Légy segítséggel, hogy mind el ne vesszünk.
 5. Ha bűneinket te számontartod, felséges Úr Isten,
  Vajon ki lenne előtted bűntelen?
 6. Nincsen ártatlan, nincsen bűn nélkül senki teelőtted;
  Azért könyörgünk, utunk vezéreljed:
 7. Mert csak tenálad vagyon kegyesség és nagy irgalmasság,
  Krisztus Jézusért bűnünkből szabadság.
 8. Örvendez szívünk, felséges Isten, te ígéretedben,
  És hozzánk való nagy kegyességedben.
 9. Megszabadultunk a Krisztus által örök kárhozattól;
  Nincsen félelmünk immár a haláltól.
 10. Ó, szabadító, mennybéli Isten, egyetlen reménység,
  Te szolgáidnak légy örök üdvösség.
 11. Dicséret néked, Atya Úr Isten, a te szent Fiaddal
  És Szentlélekkel, mi Vigasztalónkkal!

Zsolt 130

szöveg: Debrecen, 1560 | dallam: Cantus Catholici, 1651

A 130. bibliai zsoltár újszövetségi értelmezésű parafrázisa, mely a bűnből szabadulást Krisztus érdeméhez köti, utolsó négy versében pedig e fölötti örvendezését fogalmazza meg. Lendülettel teli, energikus dallama a 16. századi históriás énekek világát idézi.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés