Digitális Református Énekeskönyv

184. Mindenek meghallják és jól megtanulják

Zsolt_184_mindenek.jpg

Az ének szövege

 1. Mindenek meghallják és jól megtanulják,
  Kik segedelmüket nem Istentől várják:
  Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség.
 2. Ha nem az Úr Isten építi a házat,
  Ahány építője, mind hiába fárad.
  Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség.
 3. Hogyha a városnak avagy háznak népét
  Nem az Isten őrzi, hidd el annak vesztét.
  Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség.
 4. Csak hiába lészen reggel felkeléstek
  Néktek, kik erősen Istenben nem hisztek:
  Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség.
 5. Ekképpen történik mindnyájan tinektek,
  Munkával, bánattal kenyeret kik esztek:
  Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség.
 6. Nagy könnyen az Isten mindent ád azoknak,
  Kik csak benne bíznak s hozzá fohászkodnak:
  Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség.
 7. Mint a sebes nyilak az erős kezében,
  Erősek a hívek Isten kegyelmében:
  Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség.
 8. Boldog, aki lelkét hittel erősíti,
  Minden ellenségét bizonnyal meggyőzi:
  Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség.

Zsolt 127

szöveg: Debrecen, 1560 | dallam: Kolozsvár, 1744

Meghallgatható: énekel a Zsinat

"Emberé a munka, Istené az áldás." Az ismert mondást a 127. zsoltárra készült dicséret refrénje így írja szívünkbe, szinte már belénk sulykolva: "Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség." Az ének elejéről hiányzik a zsoltár kezdő képe: "Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők", ezért e gondolat egy külön beillesztett - most második - versben kapott hangot. (Vizi I.) Énekismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés