Digitális Református Énekeskönyv

183. Akik bíznak az Úr Istenben

Zsolt_183_akik.jpg

Az ének szövege

 1. Akik bíznak az Úr Istenben,
  El nem vesznek életükben:
  Megtartatnak kegyelemben.
 2. Az Istennek szent beszédében,
  Kik maradnak törvényében,
  Hitük által üdvösségben:
 3. Ezek lésznek nagy erősségben,
  Mint egy kőszál, keménységben:
  Megtartatnak kegyelemben.
 4. Sokszor esnek kísértésekben,
  De ők el nem vesznek ebben:
  Megmaradnak igaz hitben.
 5. Akik pedig hitetlenségben
  Élnek és nagy kevélységben:
  Mind elvesznek azok ebben,
 6. De a hívek nagy békességben,
  Élnek örök dicsőségben:
  Hitük által üdvösségben.

Zsolt 125

szöveg: Debrecen, 1560 | dallam: Kolozsvár, 1744 (Jézus Krisztus, szép fényes hajnal)

Az Istenbe vetett bizodalom régóta kedvelt, szép éneke - írja Csomasz Tóth Kálmán a 125. genfi zsoltárról melynek kezdősora szóról szóra megegyezik ennek az azonos zsoltárra készült parafrázisnak kezdetével. A szöveg a 2. és 6. versben változott egy-egy szócsere erejéig.

Énekeskönyveinkben 1560-tól a 19. század elejéig szerepel az az ismeretlen szerzőtől származó, kilencstrófás költemény, amely – mint arra záró verse is utal – a 125. (124.) zsoltár versbe szedett parafrázisa. Maga a költemény a bibliai zsoltárnak szabad átköltése, de a gondos olvasó sok párhuzamot, egybecsengést – és persze a kor szo­kásai szerint sok kiegészítést, aktualizálást is – talál a bibliai zsoltár és a parafrázis között. (Papp A.) Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés