Digitális Református Énekeskönyv

182. Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk: a templomba mégyünk

Zsolt_182_örül.jpg

Az ének szövege

 1. Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk: a templomba mégyünk,
  Hol Úr Istennek szent igéjét halljuk.
 2. Megállunk hittel, örök Úr Isten, a te templomodban,
  És tiszta szívvel dicsérünk mi téged.
 3. Áldd meg, Úr Isten, a te népedet, kik téged szeretnek,
  Tartsd meg közöttünk a gyülekezetet.
 4. Légyen békesség, felséges Isten, Anyaszentegyházban,
  Oltalmazz minket minden háborúnkban.
 5. Dicséret neked, Atya Úr Isten, a te szent Fiaddal,
  És Szentlélekkel, mi vigasztalónkkal!

Zsolt 122

szöveg: Szegedi G., Komjáti, 1574 | dallam: Kolozsvár, 1777

Az istentisztelet elejének Istent megszólító, hozzá fohászkodó gondolatait foglalja versekbe a 122. zsoltár, mely e zsoltárdicséret alapja. Az 1574 óta minden énekeskönyvünkben szereplő ének ma alig ismert Magyarországon, annál inkább Erdélyben, ahol a régebbi, jobban énekelhető dallamváltozatot ismerik. Ezt vettük figyelembe a mostani változtatásoknál. Énekismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés