Digitális Református Énekeskönyv

180. Ó, boldog az az ember, ki Isten útján jár

Zsolt_180_ó.jpg

Az ének szövege

 1. Ó, boldog az az ember, ki Isten útján jár,
  Törvényét tartja szemmel, és mindig őrá vár,
  Kik Istent szívből óhajtják és őrzik bizonyságát,
  Hűségét meglátják.
 2. Ím, tudtul adtad nékem, kegyelmes Istenem,
  Hogy utamon vezérel törvényed szüntelen.
  Úr Isten, hozzád vágyom én, ezt kérem szívem mélyén
  Már itt, e föld színén.
 3. Szent törvényedre szívem, igédre föltekint,
  És őrzi mindazt híven, mi engem jóra int.
  Vezérelj engem, Istenem, a te nagy hűségedben,
  Mindvégig éltemben.
 4. Megáll az Úr igéje, örökké megmarad,
  Hol hangzik ő beszéde, ott bő áldás fakad,
  Nem állhat senki ellene, megáll az ő beszéde,
  Mert soha nincs vége.

Zsolt 119

szöveg: C. Becker, 1602 | fordítás: Vizi I. | dallam: H. Schütz, 1661

Meghallgatható: gyülekezeti énekként, kórussal, eredeti nyelven (németül)

Cornelius Becker a 16–17. század fordulóján Lipcsében, a teológián tanított, és a Nikolaikirche lelkésze volt. Luther énekeit is felhasználva 1602-ben adta ki verses psaltériumát, melyhez több szerző, köztük Heinrich Schütz komponált dallamokat.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés