Digitális Református Énekeskönyv

178. Én lelkem, áldva áldjad

Zsolt_178_én.jpg

Az ének szövege

 1. Én lelkem, áldva áldjad / Szép énekszóval Istened!
  Irgalma bőven árad. / Jóságát nem feledheted.
  Ő megbocsátja vétked, / És szánja a gyengét.
  Hű szívén rejt el téged. / Megment, megóv, megvéd.
  Új ifjúság lesz részed. / Megáld új erővel.
  Ad vigaszt bőven néked, / És bajban nem hagy el.
 2. Mint jó szülő megvédi / És szánja gyenge gyermekét,
  Oly irgalommal nézi / Az Úr, ki féli szent nevét.
  Hisz ő jól tudja, látja, / Hogy életünk múló,
  Mint fű és rét virága, / Oly gyorsan hervadó.
  Ha szél fú rá, már eltűnt, / Helyét se lelnéd fel.
  Ily múló földi létünk. / A vég mindig közel.
 3. Csak egy nem érhet véget: / Az Úr kegyelme megmarad,
  Bár tűnnek ezredévek / És századok, mint pillanat.
  Népét nem hagyja cserben, / Egy árva hívét sem.
  Úr ő a földön, mennyen / És csillagezreken.
  Ég-föld és minden angyal, / Szolgáld őt, dicsérd, áldd!
  Zengd, lelkem, énekszóval / Az Úr nagy jóvoltát!

Zsolt 103

szöveg: J. Gramann, 1525 | fordítás: Túrmezei E. | dallam: H. Kugelmann, 1540

Meghallgatható gyülekezeti énekként többfél formában: 1. 2. 3. , hangszerkíséretes énekként, orgonaműként

A lutheri reformáció egyik legkorábbi éneke ez a 103. zsoltárra készült dicséret. Széles ívű, szárnyaló dallama jól illik a zsoltár alapvetően hálaadó mondanivalójához.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés