Digitális Református Énekeskönyv

177. Dicsérd, én lelkem, minden erődben

Zsolt_177_dicsérd.jpg

Az ének szövege

 1. Dicsérd, én lelkem, minden erődben / A nagy Úr Istent az ő szent nevében. / Áldjad az Istent minden éltedben, / El ne felejtsed jótéteményiben.
 2. Ő megbocsátja minden bűnödet, / Ő gyógyítja meg te betegségedet. / A kárhozattól megment tégedet, / Ő koronázza meg a te fejedet.
 3. Ki minden jóval téged megáldott, / Imádságodban téged meghallgatott. / Mint sasmadarat, mely már megaggott, / Nagy bűneidből ugyan megifjított.
 4. Bízzál, én lelkem, az Úr Istenben, / Igen irgalmas ő természetében / És késedelmes a büntetésben, / Csakhogy megjobbulj a te életedben.
 5. Ha egy kevéssé haragot mutat, / Az ő haragja mindvégig nem marad. / Fenyegetése nem örökké tart, / Irgalmasságot ismét hozzád mutat.
 6. Nem bűnünk szerint bánik mivelünk, / Nem érdemünkre fizet ő minékünk. / Mely igen magas az ég felettünk, / Olyan igen nagy irgalma minékünk.
 7. Oly igen messze veti bűnünket, / A napnyugathoz mily távol napkelet. / Hogy többé a bűn vissza nem térhet, / Immáron minket pokolra nem vethet.
 8. Miként az Atya fiait szánja, / Akképpen Isten híveit nem hagyja. / Mert nem angyalok, azt is jól tudja, / Ő teremtette, mily gyarlók, jól látja.
 9. Porból teremté, porrá kell lenni, / Miként a fűnek, úgy meg kell száradni. / Mint a virágnak, el kell hullani, / Úgy meg kell Ádám fiainak halni.
 10. Az Úr Istennek irgalmassága / Istenfélőkön mindöröktől fogva. / Firól fiúra mireánk szálla, / Krisztus Jézusnak megigazítása.
 11. Akik őt féljük, mondását tégyük, / Parancsolatát híven megőrizzük, / Néki engedjünk, ezt emlegessük, / Ennyi jóvoltát, hogy el ne feledjük.
 12. Vigasság nekünk háborúságban, / Hogy Istenünk van magas mennyországban, / Mindenekkel bír királyságában, / Örökkévaló hatalmasságában.
 13. Ti, szent angyalok, Istent áldjátok, / Mert őáltala hatalmasok vagytok, / Mindenkor néki szavát halljátok, / Megfogadjátok, néki szolgáljatok.
 14. Ti, fejedelmek, meghallgassátok, / Isten Uratok, neki szolgáljatok, / Akaratában ti eljárjatok, / Mert tisztetekről számot kell adnotok.
 15. Egyházi rendek, ti is, kik vagytok, / Istent áldjátok, mert pásztori vagytok. / Úgy kiáltsatok, prédikáljatok, / Mint egy trombita, ugyan harsogjatok.
 16. Te szegény község, szorgalmatos légy, / Gyakran hallgassad Istennek igéjét, / Tőled is Isten úgy dicsértessék, / Hogy alábbvaló másoknál te se légy.
 17. Minden állatok, Istent áldjátok, / Ő teremtőtök, mindnyájan valljátok. / Ez egész földön valahol vagytok, / Teremtőtöket örökké áldjátok.
 18. De te, én lelkem, te kiváltképpen / Áldjad az Istent, te minden idődben. / Mert ő, ki téged adott e testben, / Szent Fia által ismét hozzá vészen.

Zsolt 103

szöveg, dallam: Debrecen, 1560

Új énekeskönyvünkben három helyen is találunk zsoltáréneket. A genfi zsoltárokat követő Zsoltárdicséretek fejezetet 16-17. századi parafrázisok alkotják, néhány 20. században keletkezett zsoltárének pedig a Bibliaköri énekek között kapott helyet. A 103. zsoltár mindhárom helyen szerepel, összesen ötféle formában. Az itt szereplő dallam Huszár Gál 1560-as énekeskönyvében jelent meg először. Bővebb ismertető. A zsoltárt együtt énekeltük a Református Zenei Fesztiválon, szerepelt a 2021. november 21-i, új énekeskönyvet bemutató istentiszteleten, eredeti formáját pedig Kobzos Kiss Tamás előadásában hallgathatjuk meg.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés