Digitális Református Énekeskönyv

175. Zengjetek, minden nemzetek

Zsolt_175_zengjetek.jpg

Az ének szövege

  1. Zengjetek, minden nemzetek, / Új éneket az Istennek!
    Zengjétek áldott jóvoltát, / Dicsérjétek nagy hatalmát!
  2. Eljön az Úr ítéletre / Az egész földkerekségre.
    Népei, minden nemzetek, / Áldott nevét mind féljétek!
  3. Félje őt mind e nagyvilág, / Zengjen néki halleluját,
    Mondjátok minden nemzetnek: / Adjanak hálát Istennek!

Zsolt 96

szöveg: C. Becker, 1602 | fordítás: Máté J., 1969 | dallam: H. Schütz, 1661

Meghallgatható ének-zenekar előadásában, vagy német kántorok karanténvideójaként

"Bárcsak az Úr Isten szent, tiszta és meg nem hamisított szava lakoznék vigaszt nyújtó zsoltárok által minden iskolában, templomban s minden családatya házánál az ő szeretett Fiának, a mi Megváltónknak óhajtott eljöveteléig" - írta Heinrich Schütz fohászként C. Becker lipcsei teológus általa megzenésített zsoltárkönyvének előszavában. A gyűjteményből énekeskönyvünkben három zsoltár (96., 119., 150.) szerepel magyar fordításban. A 96. Becker-zsoltár szövegét Máté János fordította és jelentette meg az Egyházzenei vezérfonal kórusgyűjteményében. Most gyülekezeti énekként is énekelhetjük.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Kíséret

Letöltés