Digitális Református Énekeskönyv

174. Jer, örvendezzünk az Úr Istennek

Zsolt_174_jer.jpg

Az ének szövege

 1. Jer, örvendezzünk az Úr Istennek,
  És énekeljünk az Ő szent nevének,
  Üdvösségünknek egy reményének,
  Mi oltalmunknak, kegyes éltetőnknek.
 2. Siessünk hozzá dicséretünkkel,
  Hálaadással és könyörgésünkkel,
  Éneklésünknek szép zengésével,
  Szent angyaloknak nagy-sok seregével.
 3. Mert az Úr Isten mi nagy Istenünk,
  És nagy Királyunk, erős Fejedelmünk,
  Minden istenek fölött mivelünk,
  Biztos oltalmunk és mi segedelmünk.
 4. Csak ő egyedül bír mindeneket,
  A mélységeket és a nagy hegyeket,
  Minden hatalmas erősségeket,
  Az ördögöket és az embereket.
 5. Ő teremtette a széles tengert,
  A benne való nagy szép szigeteket:
  Csak ő formálta a szárazföldet,
  És azon való drága szépségeket.
 6. Jer, hajtsunk fejet, térdet nékie,
  És boruljunk le arccal őelőtte;
  Az Úr Istennek nagy tisztessége,
  Forogjon szánkban ő szép dicsérete.
 7. Mert csak ő a mi kegyes Teremtőnk,
  Minden dolgunkban bizton gondviselőnk,
  Nékünk, népének, ő védelmezőnk,
  Mint juhainak csak ő megőrizőnk.
 8. Az Ő szózatját mihelyt halljátok,
  Ti szíveteket nékie adjátok:
  Úgy hallgassátok és fogadjátok,
  Hogy kísértésbe soha ne jussatok.
 9. Mert jól tudjátok régen mint jártak,
  Akik ellene igen rugódoztak;
  Az ígért földre be nem juthattak:
  Mert szót fogadni néki nem akartak.
 10. Dicséret néked, Atya Úr Isten:
  Légyen dicsőség néked, Fiú Isten:
  Tisztesség néked, Szentlélek Isten;
  Három személyben egy örök Úr Isten!

Zsolt 95

szöveg: Komjáti, 1574 | dallam: Debrecen, 1560

Meghallgatható gyülekezeti énekként

A 95. zsoltár ünnepre, Isten dicséretére hív, ezért invitatorium-zsoltárnak is nevezik. E dallam és szöveg Huszár Gál 1574-es énekeskönyvében szerepel először e megjegyzéssel: „E psalmust mi ekképpen csináltuk ritmussal való énekben, akik csak magyar módra való versekkel akarják énekelni.”

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés

Kíséret

Letöltés