Digitális Református Énekeskönyv

173. Mely igen jó az Úr Istent dicsérni

Zsolt_173_mely.jpg

Az ének szövege

 1. Mely igen jó az Úr Istent dicsérni,
  Felségednek, én Uram, énekelni,
  Szent nevedet dicsérvén magasztalni,
  És mindenütt e világon hirdetni.
 2. Jókor reggel irgalmadat hirdetni,
  Igazságodról éjjel gondolkodni,
  Hegedűvel, orgonával zengetni,
  Minden éneklő szerszámmal tisztelni.
 3. Csudaképpen én vigasztalást vészek,
  Cselekedetidre hogyha tekintek,
  Kezeidnek munkájában örvendek,
  Teremtőmnek, megváltómnak éneklek.
 4. Az esztelen ember ezt nem ismeri,
  A hitetlen bolond ember nem érti;
  Kinek rólad nincs igaz ismereti:
  Szent Fiadban mert nincs hite őnéki.
 5. E világon gonoszok gyökereznek,
  Kik mindenkor hamisan cselekesznek;
  Mint a füvek, virágoznak, terjednek,
  Hogy örökül-örökké elvesszenek.
 6. Lám, ezeket, Uram, felséges Isten,
  Kik támadnak a te szent igéd ellen,
  Viaskodnak a te híveid ellen:
  Megbünteted, mert vagy örök Úr Isten.
 7. Rólad, Uram, akik megemlékeznek,
  Mint a pálma, olyan szépen zöldellnek;
  Mint cédrusfák, ugyan meggyökereznek
  Az igazak, kik igaz hitben élnek.
 8. Vallást tesznek minden emberek előtt,
  Hogy az Isten igaz mindenek fölött;
  Hamisságot soha nem cselekedett,
  Mint kőszikla, ő ád nagy erősséget.

Zsolt 92

szöveg: Sztárai M., Bártfa, 1593 | dallam: régi források alapján Szabadka, 1939

Meghallgatható
A következő napokon néhány reggeli éneket ajánlunk éneklésre. Elsőként ezt az igen ismert zsoltárdicséretet, mely a Napi énekek fejezet kezdetén ajánlásként is szerepel. A 2. és 7. versben érthetőség és prozódiai okok miatt kisebb szövegi igazítás történt. Bővebb ismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés