Digitális Református Énekeskönyv

172. Aki veti segedelmét

Zsolt_172_aki.jpg

Az ének szövege

 1. Aki veti segedelmét / Az Istennek hatalmába,
  Az oly ember bátorságos / A mennyei oltalomban.
 2. A hű ember vallást tészen: / Te vagy nékem én Istenem!
  Bátorságom te vagy nékem, / Benned bízom, én Istenem.
 3. Mert engemet te megmentél / Ellenségimnek tőrétől,
  Törvény rettegtetésétől, / Kemény, nehéz igéitől.
 4. Visel téged az Úr Isten / Ő szent vállán oltalmában;
  Bizodalomban hogy lehess, / Isten szárnya árnyékában.
 5. Jézus Krisztus egy igazság, / Körülfog és véd paizsul,
  Hogy ne légyen félelmed az / Éjszakai irtózattól.
 6. Semmit ne félj rettegtető / Háborúnak nyilaitól,
  Titkon való kísértéstől, / Délben dúló döghaláltól!
 7. Ha mellőled bal kéz felől / Ezeren mind elhullanak,
  Tízezeren jobb kéz felől, / Semmit néked nem árthatnak.
 8. De te magad szemeiddel / Ott meglátod bizonyára,
  Hogy Isten a gonoszokat / Megítéli, megalázza.
 9. Mert vagyon nagy bizodalmad / Az Istennek hatalmában,
  Bátorságod helyheztetted / A Felséges oltalmába.
 10. Nem járulhat néked soha / Semmi gonosz romlásodra,
  Sem házadra nem közelget / Veszedelemnek ostora.
 11. Mert parancsolt tefelőled / Szolgáló szent angyalinak,
  Hogy jártodban és keltedben / Őrizetlen ne hagyjanak.
 12. Az Istennek angyalai / Úgy hordoznak szent kezükben,
  Hogy lábadat meg ne üssed / Észrevétlen kemény kőben.
 13. Áspiskígyót te lebírhatsz, / Baziliszkuszt megtapodhatsz,
  Mert a törvény és a bűnök / Rajtad már nem uralkodnak.
 14. Talpad alatt nyomorgatod / Az ördögöt és oroszlánt,
  A rút halált, kárhozatot, / A poklot és a nagy sárkányt.
 15. Szól az Isten az emberről: / Merthogy bennem reménykedett,
  Kimentem őt rabságából, / Mert ismeri szent nevemet.
 16. Ha énhozzám ő felkiált, / Meghallgatom és megmentem.
  Vele lészek búsultában, / Részeltetem dicsőségben.
 17. Adok néki hosszú napot, / Véghetetlen boldogságot,
  Üdvözítem Krisztusomban, / Hogy általa legyen áldott.

Zsolt 91

szöveg: Debrecen, 1560 | dallam: Kolozsvár, 1744

Meghallgatható gyülekezeti énekként

A 91. bibliai zsoltár verses feldolgozása. Széles ívű, önálló dallamát is érdemes megtanulni, de mostani 273. dicséretünk (Az Úr Istent magasztalom) ismertebb dallamával is énekelhető.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

0331.pdf

Letöltés