Digitális Református Énekeskönyv

171. Seregeknek Ura, felséges Isten

Zsolt_171_seregeknek.jpg

Az ének szövege

 1. Seregeknek Ura, felséges Isten,
  Mely igen szép a te házad mennyekben,
  Aranynál, ezüstnél, drága, szép kőnél,
  Szebb e világ minden ékességénél.
 2. Kívánkozik az én lelkem ott lakni,
  Áhítatos szívvel tehozzád menni,
  Akar veled, élő Isten, örvendni,
  Testem, lelkem kész tehozzád költözni.
 3. Lám, a madaraknak is helyük vagyon,
  Emberek közt fecskének fészke vagyon,
  Én Istenem, te vagy az én Királyom,
  Te házadban legyen nékem lakásom.
 4. Bizony, boldogok az olyan emberek,
  Kiknek a te házadban vagyon helyek:
  Mindenkoron csak reád tekintenek,
  És téged ők mindörökké dicsérnek.
 5. Olyan boldog ember kicsoda lészen?
  Akit Isten megerősít a hitben,
  Kinek törvényét hordozza szívében,
  Szentlelkével igazgatja nagy híven.
 6. Semmi szükség az ilyennek nem ártott,
  Akit Isten házába befogadott,
  Bár ínség és nyomorúság közt forgott,
  Isten mindent ő javára fordított.
 7. Nagy sereggel mindenfelől eljönnek,
  Dicsőségről dicsőségre sietnek,
  Őt meglátván örülnek az Istennek,
  Mert ővele Sionban együtt lesznek.
 8. Uram, hallgasd meg az én könyörgésem,
  Seregeknek Istene, én kérésem,
  Lásd meg, kérlek, az én esedezésem,
  Jákobnak Istene, az én beszédem.
 9. Úr Isten, csak te vagy a mi oltalmunk,
  Zászlónk és a mi nagy erős kővárunk,
  A Krisztusért, ki minékünk hadnagyunk,
  Szent házadtól ne hagyj messze szakadnunk.
 10. Jobb egy nap a te tornácodban laknom,
  Hogynem másutt ezer nap mulatoznom,
  Házad küszöbét kedvesebbnek tartom,
  Mint gonoszok hajlékában vigadnom.
 11. Mert miképpen a fényes nap az égen,
  Mindeneket világosít nagy szépen:
  Te vagy nékünk fényes napunk akképpen,
  Oltalom, segítség háborúnk ellen.
 12. Nem vonja meg tőlünk javát az Isten,
  Valakik csak őt tiszteljük nagy híven,
  Boldog ember, aki bízik Istenben,
  Mindennemű számkivetettségében.
 13. Így könyörge Dávid király régenten;
  Mikor volna Saultól kergetésben,
  Írva vagyon nyolcvannegyedik részben,
  Int minket is, hogy bízzunk az Istenben.

Zsolt 84

szöveg: Debrecen, 1723 | dallam: Debrecen, 1774 (Drága dolog az Úr Istent dicsérni)

A 84. bibliai zsoltárra készült, Isten háza után vágyakozó zsoltárimádságot számos alkalommal énekelhetjük, de különösen alkalmas templomszentelésre és évfordulós megemlékezésekre.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés