Digitális Református Énekeskönyv

170. Az Úr Istent magasztalom

Zsolt_170_az.jpg

Az ének szövege

 1. Az Úr Istent magasztalom, / Jóvoltáról emlékezem,
  Mindig hozzá folyamodom, / Mert meghallgat, azt jól tudom.
 2. Számtalan kínokban valék, / Bűneimért kit érdemlék:
  De ismét megkönnyebbülék, / Mihelyt vigasztalást hallék.
 3. Kiterjesztvén kezeimet, / Kiáltottam Istenemet,
  Be sem hunytam szemeimet; / Nem leltem sehol helyemet.
 4. Magamban én dolgaimról, / Elébbeni életemről,
  Nagy kedves nyájasságomról: / Gondolkodtam énekimről.
 5. Nagy erősen, igaz hittel, / Magam Isten beszédével,
  Kegyelmes ígéretével, Bátorítám / Szentlelkével.
 6. Csuda irgalmasságodat, / Hiszem, Uram, hatalmadat,
  Onnan vészen bizodalmat, / Én lelkem minden oltalmat.
 7. Kezeidnek karjaiban, / Élet, halál birtokodban,
  Megmutatád, hogy markodban, / Vagyon minden oltalmadban.
 8. Erős vitéz mint népeit, / Az ember ő két szemeit,
  Mint jó pásztor ő juhait: / Úgy oltalmazza híveit.
 9. A híveknek számuk vagyon, / Nevük nála írva vagyon,
  Hajuk szála számon vagyon: / Rájuk gondja van oly nagyon.
 10. Ne félj azért háborúdban, / Ó, én lelkem, nyavalyádban;
  Erős légy bizodalmadban, / Mert vagy Isten oltalmában.

Zsolt 77

szöveg: Németi F., 1565 előtt | dallam: Debrecen, 1774

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés