Digitális Református Énekeskönyv

169. Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úr Isten

Zsolt_169_sok inségünkben.jpg

Az ének szövege

 1. Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úr Isten,
  Mert parancsoltad, hogy megkeressünk a mi szükségünkben.
 2. Tudjuk, hogy méltán mi bűneinkért te megvertél minket,
  Mert nem tiszteltünk, sőt ingereltük te szent Felségedet.
 3. A mi atyáink mivelünk együtt ellened vétkeztek,
  Azért, hogy téged ők nem ismertek, téged nem tiszteltek.
 4. Reád maradtunk, mert mindenektől mi elhagyattattunk,
  Az ellenségtől ostromoltatunk, naponként rontatunk.
 5. Ígéretedből, te szent igédből téged megismertünk;
  Szent Fiad által néked könyörgünk: légy kegyelmes nékünk!
 6. Ne hagyd, tekintsd meg ígéretedet, és a te népedet,
  Kik tiszta szívből mostan dicsérik a te szent nevedet.
 7. Végy ki immáron e nagy ínségből, pokol köteléből,
  Hogy te szent neved magasztaltassék mi nemzetségünktől.
 8. Nagy hálát adunk mint Istenünknek és mi Teremtőnknek,
  Te Szent Fiadnak és vigasztaló Szentlélek Istennek.

Zsolt 74

szöveg: Sztárai M., Debrecen, 1590 | dallam: Kolozsvár, 1774

Énekelhető az 561. dicséret (Szent vagy örökké) dallamára is.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés