Digitális Református Énekeskönyv

168. Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben!

Zsolt_168_ne hagyj.jpg

Az ének szövege

 1. Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben!
  Te szent Fiadért légy segítséggel: ne essem kétségbe,
  Mert mindenfelől, látod, Úr Isten, vagyok kísértésben.
 2. Az Írás rólad, Felséges Isten, bizonnyal azt mondja,
  Hogy valakinek tebenned vagyon szíve nyugodalma,
  Az olyan ember meg nem szégyenül, mert te vagy oltalma.
 3. Gyermekségemtől fogva, Úr Isten, mind ez ideiglen
  Téged hívtalak én segítségül minden szükségemben,
  Mostan is nincsen több bizodalmam sem földön, sem mennyen.
 4. Nincsen szívemnek több bizodalma, Úr Isten, náladnál,
  Ameddig próbálsz, szabad légy velem, csak ne haragudjál,
  Mint kegyes Atya fiadat dorgálj, csak hogy meg nem utálj.
 5. Csak te egyedül voltál, Istenem, énnékem gyámolom,
  Nagy fájdalmimban és romlásimban az én vigasztalóm;
  Ne hagyj elesnem s megszégyenülnöm, kegyes oltalmazóm!
 6. Mely nagy örömem és bizodalmam vagyon nékem ebben:
  Hogy ígéreted mint drága zálog itt van én szívemben;
  Krisztus Jézusért engem meghallgatsz, tudom, kérésemben.
 7. Jelentsd meg hozzám, felséges Isten, kegyelmességedet
  És véghetetlen, kegyes atyai te nagy szerelmedet,
  Hogy teljesítsd be könyörgésemre szent ígéretedet.
 8. Add meg, Úr Isten, te szent nevedért, amit tőled kérek,
  Szent Fiad által, teljes szívemből amiért könyörgök,
  Mert csak tebenned bízom, Úr Isten, míg e testben élek.

Zsolt 71

szöveg: Nagybáncsai M., 1575 | dallam: Kolozsvár, 1744

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés